Uddannelse / Undervisningskurser

Undervisningskurser

Undervisningskurserne er obligatoriske kurser for læger i hoveduddannelsesstilling.
 
Kursusrække 2015 - 2018:

1. Farmakokinetik og TDM 2018, 2+2 dage
2. Elimination af lægemidler og farmakogenomik 2015, 2+2 dage
3. Farmakoøkonomi 2016, 2 dage
4. Farmakodynamik 2016, 3 dage
5. Farmakoepidemiologi 2016, 3 dage
6. Lægemiddelbivirkninger og forgiftninger 2016, 2 dage
7. Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi 2017, 2+3 dage
8. Evidensbaseret farmakoterapi 2017, 3 dage
9. Farmakoterapi til risikogrupper 2017, 3 dage
 
 
Indlærings- / undervisningsformer samt evalueringsmetode:

Generelt henvises til Sundhedsstyrelsens ”Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi”, som kan ses her.

Med mindre variation mellem kurserne anvendes en blanding af katedrale foredrag med indskudt obligatorisk diskussion, gruppearbejde og praktiske øvelser.

Vurderingen af den enkelte kursists faglige udbytte af og erhvervede kompetencer efter deltagelse i kurserne integreres i den løbende gennemgang af det samlede uddannelsesforløb med den uddannelsesansvarlige overlæge.
 
Heri vil eksempelvis fremlægning ved afdelingskonferencer, mundtlig og skriftlig besvarelse af problemstillinger i forbindelse med daglige arbejdsopgaver og udfyldning af checklister indgå.

HOVEDKURSUSLEDER:

Hanne Borgeskov
h.borgeskov@dadlnet.dk