Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

 
 
Tirsdag d. 8. november 2016 kl 16.15-18 holder DSKF gå-hjem-møde på Bispebjerg Hospital for medlemmer af selskabet og andre interesserede. Tilmelding senest 17. oktober til sekretaeren@dskf.org 
 
 
Det nordiske netværk for farmakoepidemiologi (NorPEN) holder deres årlige møde 16-18. november 2016 i Stockholm. D. 15-16. november holdes prækursus om avanceret farmakoepidemiologi.
 
 
18. januar 2017 afholdes det årlige møde i DSF på Syddansk Universitet i Odense.
 
 
Det har desværre været nødvendigt at skubbe næste Rebild møde fra oktober 2016 til d. 1. marts 2017. Men det kommer formentlig til at blandt andet at omhandle det nye Medicinråd. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
 
 
European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), som er det europæiske forum for Klinisk Farmakologi, afholder deres 13. kongres i Prag d. 24-27. juni 2017. Sæt kryds i kalenderen.

Nyheder

For alle høringer SE HER
 
frist 20/10-2016
 
Per Damkier tiltræder som Klinisk Professor i "Applied Pharmacogenomics" og holder indtrædelsesforelæsning d. 4. november 2016
 
Kandidater søges til Marie og August Krogh prisen senest 2. oktober 2016
 
 
 
Læs DSKFs kommentarer til HPV artikel i UFL
 
Næste årsmøde i DSKF bliver d. 21. april 2017
 
Bestyrelsesmedlem til DSF søges, deadline 1. august 2016
 
EACPT Lifetime Achievement award, indkaldelse af kandidater, deadline 1. sep. 16
 
Høring om tilskud til parkinson medicin
  
 
Høring om tilskud til ADHD medicin, frist 7. juli 2016
 
DSKFs tilbagemelding til LVS om KBU
 
DSKFs holdning til et speciale i Akut Medicin
 
Læs presseklip fra selskabets medlemmer her
 
Ny direktør for Lægemiddelstyrelsen
 
 
Læs om phd uddannelsen og de nye ph.d.'er her
 
Læs om den nye logbog.net her
 
DSKF har fået en åben facebookside. Se siden.
 
Se dato for undervisningskursus 6 her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilæumsårsmøde i DSKF 2016

Dette års modtager af Kampmanns legat var Morten Rix Hansen, som er læge og Phd studerende fra Odense. Morten var den eneste opstillede kandidat og vandt med oplægget ""Modelling of average endpoint postponement for cardiovascular outcomes in statin trials".
 
 
Læs mere om årsmødet her. Generalforsamlingen blev sædvanen tro afholdt og selskabet fik blandt andet en ny formand og en ny sekretær. Bestyrelsen takker for det gode samarbejde. Læs mere om generalforsamlingen her.
 
Selskabets nye formand, Troels Bergmann