Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

 
DSKF årsmøde afholdes på Hotel Nyborg Strand d. 6-7. april. Læs mere her.
 

Nyheder

For alle høringer SE HER
 
TILLYKKE til nye H-læger i Klinisk Farmakologi
Vi byder velkommen til specialet til vores kommende kolleger, Marie Bach Nielsen i Videreuddannelsesregion Nord og Kristian Karstoft i Videreuddannelsesregion Øst.
 
TILLYKKE til nye H-læger i Klinisk Farmakologi
Vi byder velkommen til specialet til vores kommende kolleger Marlene Lunddal Krogh og Samuel Azuz i Videreuddannelsesregion Nord, Thomas Øhlenschlæger i Syd og David Peick Sonne i Øst.
 
DSKF årsmøde 2018 bliver d. 6-7. april på Hotel Nyborg Strand.
 
How-to-kursus: Arbejdet i fagudvalg under Medicinerrådet. 1.-2. februar 2018, Odense. 
 
Referat fra gå-hjem møde om Medicinsk Cannabis i Aarhus d. 23. november 2017.
 
The EACPT Lifetime Achievement Award går i år til Professor Pertti Neuvonen
 
Referat fra gå-hjem-møde d. 8. November 2017 på Bispebjerg Hospital.
 
 
 
 

Årsmøde i DSKF 2017

Årsmøde 2017 blev afholdt d.21.april på Hotel Marselis i Århus.
Med godt 70 tilmeldte var mødet en succes målt på antal deltagere. Mødets faglige indhold dækkede regulatorisk medicin og AK-behandling og er efterfølgende blevet rost for sin høje kvalitet.
I forbindelse med mødet blev der holdt ordinær generalforsamling i selskabet, hvor der også var valg til bestyrelsen, der nu dækker både specialet og de forskellige afdelinger bredt.
 
Læs mere her