Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologiske og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin som først i 1996 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.
 
Der er en Klinisk Farmakologisk afdeling i Region Hovedstaden, i Region Midtjylland og i Region Syddanmark. Herudover er der mindre Klinisk Farmakologiske Enheder i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
 
Speciallæge i Klinisk Farmakologi, Kirstine Moll Harboe har i forbindelse med en karrieredag præsenteret nogle eksempler på hvad en Klinisk Farmakolog arbejder med til daglig. Se præsentationen her.

Aktuelle kurser og møder

  
 
The 2nd annual Nordic Association of Forensic Toxocology (NAFT) meeting and general assembly will be held 16 – 17 June 2016 in Aarhus, Denmark, at the Scandic Hotel Aarhus City. The format of the meeting will be a combination of workshops and scientific presentations.
 
 
The Federation of European Pharmacological Societies afholder deres 7. kongres i Istanbul i Tyrkiet. Der er fortsat åbnet for tidlig registrering indtil d. 25. april. Læs mere om Ephar og kongressen her.
 
 
Næste LIC møde afholdes i Stockholm d. 26-27. september 2016. Programmet er endnu ikke fastlagt. Læs mere herunder.
 
 
 
Temaet er 'How to Assess Medicines from Research to Clinical Practice? Efficacy, Effectiveness, and Economic – 3E Assessment". Mødet fokuserer på at forbedre kliniske outcomes ved brug af lægemidler under hensyntagen til økonomi. 

Nyheder

Næste årsmøde i DSKF bliver d. 21. april 2017
 
Bestyrelsesmedlem til DSF søges, deadline 1. august 2016
 
EACPT Lifetime Achievement award, indkaldelse af kandidater, deadline 1. sep. 16
 
Høring om tilskud til parkinson medicin
 
Repræsentant søges til smertevejledning
 
 
FORSK2025: Invitation til dialog om fremtidens strategiske forskning. Frist 1.juni 2016.
 
Høring om tilskud til ADHD medicin, frist 7. juli 2016
 
DSKFs tilbagemelding til LVS om KBU
 
DSKFs holdning til et speciale i Akut Medicin
 
Hvad sker der i fase 1 i et medicinsk forsøg?  
 
Læs presseklip fra selskabets medlemmer her
 
Stillingsopslag for Dansk Pædiatrisk Medicinnetværk (DanPedMed)
 
Oplægsholdere til WCP 2018, deadline 9.02.16
 
Ny direktør for Lægemiddelstyrelsen
 
 
 
Læs om phd uddannelsen og de nye ph.d.'er her
 
Læs om den nye logbog.net her
 
DSKF har fået en åben facebookside. Se siden.
 
Høring over tilskud for lægemidler mod demens
 
Se datoer for undervisningskursus 4, 5 og 6 her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilæumsårsmøde i DSKF 2016

Dette års modtager af Kampmanns legat var Morten Rix Hansen, som er læge og Phd studerende fra Odense. Morten var den eneste opstillede kandidat og vandt med oplægget ""Modelling of average endpoint postponement for cardiovascular outcomes in statin trials".
 
 
Læs mere om årsmødet her. Generalforsamlingen blev sædvanen tro afholdt og selskabet fik blandt andet en ny formand og en ny sekretær. Bestyrelsen takker for det gode samarbejde. Læs mere om generalforsamlingen her.
 
Selskabets nye formand, Troels Bergmann