Events / Andre møder / Type 2 diabetes - Hvad vælger vi efter metformin?

Type 2 diabetes - Hvad vælger vi efter metformin?

Type 2 diabetes - Hvad vælger vi efter metformin?

Sted
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, Opg. 50, Uddannelsescenteret, Auditorie 1

Dato og tid for arrangementet
Start: Torsdag d. 24. november 2016 - kl. 15:00
Slut: Torsdag d. 24. november 2016 - kl. 18:00

Arrangør
I samarbejde mellem Klinisk farmakologisk afdeling og den Regionale Lægemiddelkomité i Region Hovedstaden

Målgruppe
For praktiserende læger, endokrinologer og andre fagpersoner med interesse i type 2 diabetes

Tilmelding
Tilmelding til sekretær i RLK Henrik Thomsen på: rlk@bbh.regionh.dk (alternativt på telefon 35 31 34 35)

Beskrivelse
Program:
Invitation til høring om behandling af type 2 diabetes

Program
15.00 Velkommen v. Overlæge Lene Reuther
15.05 Rekommanderede lægemidler i Region H & Rationel Farmakoterapi: Effekt, bivirkninger og pris v. Overlæge Lene Reuther
15.10 Lægemiddelanbefalinger i praksissektoren (Basislisten) v. TBD
15.15 Guidelines: Danske og Ny NICE v. Overlæge Ole Snorgaard
15.25 Prioritering af et præparat inden for stofgrupperne af nuværende 2. valgs-stoffer (effekt, bivirkninger og pris):
i) DPP-4 hæmmere v. Overlæge, professor Jørgen Rungby
ii) SU v. Overlæge, professor Sten Madsbad (12+5 min)
iii) SGLT-2 hæmmere v. Overlæge, klinisk lektor Peter Gæde
iv) GLP-1 agonister v. Overlæge, professor Tina Vilsbøll
v) Insulin v. Overlæge, Dr.med. Ulrik Pedersen-Bjergaard
16.50 Pause m. kaffe, vand og frugt (15 min)
17.05 Prioritering mellem grupperne af 2. valgs-stoffer: Cases v.1. reservelæge, ph.d. Signe Østoft og Overlæge, ph.d. Mikkel Christensen (inkl. online afstemning via Shakespeak*)
17.40 Skal rekommandationerne - og dermed ordinationsmønsteret ændres? Paneldebat med samtlige oplægsholdere v. Overlæge, ph.d. Mikkel Christensen
18.00 Tak for i dag

Med venlig hilsen
Overlæge, ph.d. Mikkel Christensen, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg hospital
Led. overlæge, prof. Hanne Rolighed Christensen, Næstformand i den Regionale Lægemiddelkomite