Uddannelse / Karrierer i Klinisk Farmakologi / Speciallæger ved staten

Speciallæger ved staten

Jens Heisterberg 52 år

 • Klinisk farmakolog siden 2000
 • Fortid i klinisk udviklingsafdeling i lægemiddelfirma
 • Fra 2010 i Lægemiddelstyrelsen, senere Sundhedsstyrelsen
 • Danmarks medlem af CHMP
 • Vurderer lægemidler mhp. godkendelse i Danmark og EU
 • Bonusinfo
  • Vi bliver snart Lægemiddelstyrelsen igen
  • Uddanner også H-læger i klinisk farmakologi
  • Ser ”Familien fra Bryggen”
  • London er vores andet hjem
  • Vi er ca. 10 kliniske farmakologer, deltidsansatte inkluderet
 

Hanne Lomholt og Elisabeth Penninga

 •  Afdelingslæger i Sundhedsstyrelsen
 • Arbejdsopgaver:
  – godkendelse af nye lægemidler på det europæiske og danske marked.
  – samarbejde med andre faggrupper i Sundhedsstyrelsen og eksternt med de andre europæiske lægemiddelmyndigheder.
  – deltage i rådgivning af lægemiddelvirksomheder i forbindelse med lægemiddeludvikling og -godkendelse (scientific advice)
  – deltagelse i arbejdsgrupper under Det Europæiske Lægemiddelagentur i London.