Uddannelse / Karrierer i Klinisk Farmakologi / Speciallæger ved regionerne

Speciallæger ved regionerne

Jens Peter Kampmann

 • ”Fader” til faget (blev først lægefagligt speciale i 1996)
 • Speciallæge i intern medicin, lungemedicin og klinisk farmakologi
 • Mangeårig chef for Institut for Rationel Farmakoterapi
 • Forbilledlig underviser
 • Stor interesse og erfaring i farmakologiens samfundsmæssige betydning
 • Skrevet flere lærebøger i klinisk farmakologi
 • Citat: ”Dare to make a choice”
 • Nu overlæge og mentor på Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
 

 Anne Marie Hellebek

 • Speciallæge i Klinisk farmakologi 1/1 2006
 • I starten arbejde med patientsikkerhed med fokus på medicineringsfejl
 • Siden mere ledelse og bredere fokus på rationel farmakoterapi
 • I dag kvalitetschef i Region Hovedstaden og lektor i klinisk farmakologi
 • Ekspert i Den europæiske lægemiddelstyrelse i medicineringsfejl.
 

Lene Høimark

 • Afdelingslæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling i Aarhus
 • Tilknyttet geronto-psykiatrisk ambulatorium og laver medicingennemgange på komplicerede patienter, der får mange lægemidler
 • Halvdelen af tiden ansat i psykiatrien
 • Sidder i RADS fagudvalg for ADHD-medicin og i specialistgruppe omkring urologiske lægemidler
 

 Hanne Rolighed Christensen

 • Speciallæge i medicinske lungesygdomme, intern medicin og kliniske farmakologi.
 • Ph.d. i en afhandling om PKPD modelling for antihypertensive midler og forfatter til ca 60 arbejder og flere lærebøger og lærebogskapitler.
 • Mangeårig underviser i diverse speciallægekurser , underviser i Medicinindustrien, for patienter, for direktører og politikere mm
 • Tidl klinisk lektor i Klinisk farmakologi og censor ved farmaceutuddannelsen.
 • Nu adj prof ved Institut for Farmakoterapi og Lægemiddeldesign på PHARMA
 • Medlem af Lægemiddelnævn, Reklamenævn mm
 • Har deltaget i adskillige ministerielle udvalg
 • Var initiativtager til Interaktionsdatabasen og etablering af Giftlinjen
 • Medlem af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) styregruppe
 • Ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling siden 1998
 

Mette Marie Christensen

 • Ny-udklækket speciallæge og ansat på OUH som afdelingslæge med udefunktion i Esbjerg
 • Laver
  – lægemiddelrådgivning
  – TDM
  – RADS implementering og opfølgning
  – mini-MTV af nye lægemidler
  – lægemiddelkomitearbejde
  – undervisning, vejledning og forskning
 

Troels Bergmann

 • Deler stilling med Mette Marie på OUH som afdelingslæge med udefunktion i Esbjerg. ”Speciallæger i Klinisk Farmakologi har kun i begrænset
  omfang været præsenteret på danske centralsygehuse. Udefunktion repræsenterer derfor et nyt og spændende kapitel i Klinisk Farmakologis historie.”
 • Arbejdsopgaverne omfatter lægemiddelinformation og sikring af rationel farmakoterapi
  – det rigtige lægemiddel
  – til den rigtige patient
  – på det rigtige tidspunkt
  – til den rigtige pris.
 • Forsker i avancerede computermodeller af omsætning af lægemidler
 

Lene Ørskov Reuther

 • Overlæge på Kliniske farmakologisk afdeling i RegionH
 • Speciel interesse- og ansvar for samarbejdet på lægemiddelområdet med primærsektoren.
 • Fast er i almen praksis 1 dag om ugen -som klinisk farmakolog- hvor jeg ser patienter med hypertension, diabetes og andre kroniske sygdomme.
 • Hovedparten af min tid her går dog med medicingennemgange hos patienter, der får meget medicin- og det gør rigtig mange borgere
 • Så fuld tilfredshed med en stilling, der forener det akademiske, organisatoriske, evidensbaserede og patientnære arbejde.