Om / Specialevejledning

Specialevejledning

Specialeplanen er under revision. I linket til højre finder du seneste udkast af specialeplanen for Klinisk Farmakologi.
 
Fra den 1. juni 2015 - 15. januar 2016 vil regioner og private sygehuse kunne ansøge Sundhedsstyrelsen om at varetage regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Herefter vil Sundhedsstyrelsen vurdere ansøgninger og der vil være mulighed for indsigelser imod Sundhedsstyrelsens afgørelser. Den endelige specialeplan (inklusive placering på matrikler) forventes udgivet i slutningen af 2016.
 
For mere information se Sundhedsstyrelsens hjemmeside.