Ressourcer / Værktøjskasse / Smertebehandling

Smertebehandling

I Region Midtjylland og i Region Nordjylland har man udarbejdet nogle basale smertebehandlingsvejledninger til brug i både almen praksis og på hospitalerne.
 
Vejledningerne søger at balancere god klinisk praksis med den nyeste evidens indenfor smertebehandling. Hovedvægten er lagt på farmakologisk smertebehandling.
 
Forudsætning for optimal smertebehandling:
··
Klinisk diagnose
··
Klassifikation af smerte
··
Rationel smertebehandling,
både medikamentel og ikke-medikamentel
··
Opfølgning