Events / Skandinavisk LIC / Møde 2014

Møde 2014

PROGRAM SKANDINAVISK LIC-MØTE 2014 
22.-23. september 2014, Hotel Bristol, Oslo

Mandag 22. september
Møteleder: Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge

11:30 – 12:30: Lunsj

12:30 – 12:45: Velkommen og praktisk informasjon, Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge

12:45 – 13:30: Legemiddelinformasjonssentre i Skandinavia – Hvem er vi, hva gjør vi?

12:45 – 13:00 Legemiddelinformasjon i Danmark, Jens Peter Kampmann, København

13:00 – 13:15 RELIS – legemiddelinformasjonssentre i Norge, Jan D. Schjøtt, RELIS Vest

13:15 – 13:30 Legemiddelinformasjon i Sverige, Magnus Axelsson, LUPP Göteborg

13:30 – 13:45: Pause

13:45 – 14:30: Presentasjon av resultater fra Skandlis-studien, Linda A. Reppe, Høgskolen i Nord-Trøndelag

14:30 – 15:00: Erfaringer som fagvurderer i Skandlis, Hanne Rolighed Christensen, København

15:00 – 16:00: Diskusjon med utgangspunkt i Skandlis (kaffe og pausemat underveis), Carina Tukukino, LUPP Göteborg / Harald Chr. Langaas, RELIS Midt-Norge

16:00 – 16:30: KAROLIC gjennom 40 år – presentasjon og jubileumsfeiring (inkludert lett servering)

19:00 Middag


Tirsdag 23. september
Møteleder: Jan D. Schjøtt, RELIS Vest

09:00 – 09:45: Presentasjon av databasesamarbeid, Pål-Didrik Hoff Roland og Harald Chr. Langaas, RELIS Midt Norge, Hannah Colldén, LUPP Göteborg

09:45 – 10.30: Doktorgradsprosjekt utført ved RELIS: Legemiddelinformasjon ved graviditet, Sofia Frost Widnes, RELIS Vest

10:30 – 11:00: Kaffepause med pausemat - Inkludert tid til utsjekking

11:00 – 11:30: Publikumstjenester i Norge, Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge

11:30 – 12:15: Hvordan markedsfører vi tjenestene våre? Magnus Axelsson, LUPP Göteborg, Birgitte Klindt Paulsen, Aarhus, Ann-Katrin Eriksen og Leif Erik Skjelten, RELIS Midt-Norge

12:15 – 13:00: Diskusjon om profilering og markedsføring av sentrene, Dorthe Dideriksen, Odense / Magnus Axelsson, LUPP Göteborg

13:00 – 14:00: Lunsj

14:00 – 14:45: Kortikosteroider og risiko for GI-blødning, Tone Westergren, RELIS Sør-Øst

14:45 – 15:00: Oppsummering/avslutning