Ressourcer / Værktøjskasse / Seponering af antidepressiva

Seponering af antidepressiva

Skemaet kan anvendes ved ønske om at stoppe en behandling med forskellige klasser af antidepressiva. Der er således tale om en langsom aftrapning af lægemidlet efter længere tids behandling. Søg eventuelt først rådgivning hos psykiater.

Formålet med en gradvis nedtrapning er:
 
1) Undgåelse af akutte seponeringssymptomer.
2) Forebyggelse af tilbagefald ved for hurtig udtrapning.
 
Skemaet er udarbejdet af specialistgruppen for Psykiatri i Region Midtjylland.