Events / Rebild Møder / Rebild møde 2015
 
 
 

Rebild møde 2015

INVITATION
LÆGEMIDDELØKONOMI OG PRIORITERING
FOREGÅR DET NU, HVEM GØR DET OG HVORDAN?

Onsdag 7. oktober 2015, kl. 10.00 – 17.00 på Comwell Rebild Bakker
(Rebildvej 36, 9520 Skørping)

Debatten raser! Der har igen været en markant stigning i udgifterne til medicin, fremfor alt på sygehusene, hvilket har forårsaget store besparelser i flere regioner. Disse besparelser har ikke været på medicin, men på andre ting som f.eks. apparatur, ”varme hænder” og mindre tid til patienterne, ligesom også de praktiserende læger mærker et stigende pres. Der sker således en form for prioritering nu, men måske mere usynligt end direkte på brug af dyr medicin.

Dette års lægemiddelseminar på Rebild sætter igen fokus på lægemiddeløkonomi og denne gang specielt i forhold til hvilken prioritering, der sker mange steder pga. de stigende udgifter til lægemidler. Der er mange aspekter i denne diskussion, både de rent lægefaglige, de økonomiske, de etiske og selvfølgelig de politiske. Vi får et indblik i alle disse aspekter og får med sikkerhed igen en god diskussion.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. 

Alle er meget velkomne!
Pris for deltagelse: ansatte i det offentlige kr. 750
ansatte i det private kr. 1.500
For tilmelding, udfyld venligst blanketten i menuen til højre!

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte en af undertegnede på bkp@ph.au.dk eller ea@biomed.au.dk eller på tlf.nr. 87 16 76 86.

De venligste hilsner,

Birgitte Klindt Poulsen                                          Eva Sædder
Overlæge                                                                Overlæge

Klinisk Farmakologisk Afdeling                           Klinisk Farmakologisk Afdeling 
Aarhus og Aalborg Universitetshospitaler        Aarhus Universitetshospital