Events / Rebild Møder / Rebild møde 2014

Rebild møde 2014

Program til ”LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING22. januar 2014

Kan vi prognosticere udgifter til lægemidler – og hvordan?

 

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 – 10.05 Velkomst  v/Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus og Aalborg Universitetshospital

10.05 – 11.00 Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter    været i DK over de sidste 5-10 år – og hvorfor? Hvad ved vi om ”afledte” udgifter, eks. har ændring i brug af lægemidler haft indflydelse på antal sengedage, antal ambulante besøg, antal ansatte etc. Dur de hyppigst anvendte prognose-modeller?  v/Keld Møller Pedersen, professor, cand.oecon, COHERE, Syddansk Universitet

11.00 – 12.15 Hvordan afregnes sygehusene/afdelingerne for udgifter til de dyre lægemidler og hvordan foretages den overordnede prognosticering af lægemiddeludgifter, hvad er udgangspunktet?  v/regionerne

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 15.15 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi:

a.      Nye lægemidler – Hvad er i pipeline ift. godkendelse det kommende år? (indlægsholder følger)

b.      Priser på nye lægemidler – Hvad tænker industrien?           v/Simon Leth, Director Market Access, MSD

c.      Patentudløb – Hvad venter og hvad betyder det? v/Ulrik Lindved Clausen, akademisk medarbejder, Statens Serum Institut

d.      Tilgang af patienter – Hvor og hvor mange, hvordan vurderes det?  v/Carl Uggerhøj Andersen, overlæge, øjenkirurgi og Paw Jensen, overlæge, hæmatologi, Aalborg Universitetshospital, Ulrik Tarp, overlæge, reumatologi, Aarhus Universitetshospital

e.      RADS – Batter det noget ift. Lægemiddeløkonomi? v/Jørgen Schøler Kristensen, cheflæge, Regionshospitalet Horsens og næstformand i RADS

f.       KRIS – Hvordan kan vi bruge oplysningerne til vurdering af den økonomiske betydning ? v/Per Gandrup, klinikchef, Aalborg Universitetshospital

g.      Amgrosudbud og effekt v/Flemming Sonne, direktør, Amgros

h.      Implementering af vejledninger v/Carl-Otto Gøtzsche, klinikchef, Aalborg Universitetshospital

15.15 – 15.45 Kaffe

15.45 – 16.15 Hvem skal holde overblik og vurdere, hvornår noget har betydning nok? Hvor er vi på vej hen? Skal vi have et prioriteringsinstitut? Kan vi facilitere et bedre samarbejde på tværs af regionerne? v/Bent Hansen, regionsdirektør og formand for Danske Regioner

16.15 – 16.30 Diskussion og afslutning