RADS

Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin RADS
 

RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, samt at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. RADS kan desuden påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale behandlingsvejledninger på områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehusmedicin.

Med det fælles beslutningsgrundlag skabes der samtidig potentiale for at opnå bedre indkøbspriser gennem udbud af medicin gennem Amgros, som indkøber sygehusmedicin til regionerne.

Rådgivningsstrukturen omfatter:

  • medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene 
  • medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst 
  • ny medicin med stort udgiftspotentiale
  • områder, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus

RADS er sammensat med repræsentanter fra: Regionerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, Amgros og Danske Regioner. RADS blev etableret af Danske Regioner i oktober 2009.

RADS nedsætter fagudvalg med eksperter, som har til opgave at skabe konsensus om valg af medicin gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger.

Find RADS behandlingsvejledninger her

Repræsentanter i RADs fagudvalg fra DSKF

 
 
 
Repræsentanter i RADS styregruppe
 
Hanne Rolighed for DSKF
 
Birgitte Klindt Poulsen for Region Midtjylland
 
Per Damkier for Region Sydjylland