Uddannelse / Ph.d. uddannelse

Ph.d. uddannelse

 Alle danske universiteter udbyder ph.d.-uddannelse inden for deres forskningsområder.
De enkelte universiteter kan tildele ph.d.-graden inden for de fagområder, hvor universitetet har forskning, og de har oprettet en ph.d.-skole. Et universitet kan oprette en ph.d.-skole alene eller i samarbejde med et eller flere universiteter. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS svarende til tre års fuldtidsstudier.

Det enkelte universitet tilrettelægger selv ph.d.-uddannelsen inden for rammerne af ph.d.-bekendtgørelsen.
 
Uddannelsens formål
Ph.d.-uddannelsen kvalificerer den studerende til, på internationalt niveau, at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Hver ph.d.-studerende får tildelt en hovedvejleder, der har ansvaret for den studerendes samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for fagområdet, ansat på universitetet og være tilknyttet ph.d.-skolen. Den studerende kan få tildelt yderligere vejledere.

Uddannelsens indhold
Ph.d.-uddannelsen omfatter følgende elementer:

Gennemførelse af et selvstændigt ph.d.-projekt under vejledning.
Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.
Gennemførelse af ph.d.-kurser svarende til ca. ½ år.
Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre eksempelvis udenlandske forskningsinstitutioner.
Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.
Den ph.d.-studerende skal forsvare sin ph.d.-afhandling ved et offentligt forsvar på universitetet.

Ph.d.-studerende, som får bevilget stipendium til gennemførelse af ph.d.-studiet ved et universitet, ansættes som ph.d.-stipendiater.
 
Læs mere på de enkelte universiteters hjemmesider og læs mere her.

 

Tillykke til:

Mette Marie Christensen som forsvarede d. 24. november 2015
 
Ulla Hedegaard som forsvarede d. 5. november 2015
 
Eva Sædder som forsvarede d. 26. september 2015
 
Jette Østergaard Rathe som forsvarede d. 29. maj 2015