Om / Nyheder og presseklip / Per Buch Andreasen

Per Buch Andreasen

Tidligere ledende overlæge, dr.med. for medicinsk afdeling F, Gentofte Amtssygehus havde stor betydning for udviklingen af det lægelige speciale klinisk farmakologi.
  
Hans store interesse for lægemidler startede tidligt og blev baggrunden for hans disputats, som udgik fra medicinsk afdeling A, Rigshospitalet. Som leder af den store og brede medicinske afdeling F med en særlig interesse for mavetarmsygdomme var han tillige en væsentlig inspirationskilde til opbygningen af et klinisk farmakologisk forskningsteam.

Per Buch Andreasen var en visionær lægevidenskabelig forsker med stor sans for den kommende udvikling, og han indså tidligt at lægemiddeludviklingen nødvendiggjorde uddannelse af læger med en særlig og generel interesse for alle aspekter af lægemidler. Han var en af pionererne i klinisk farmakologi og havde en stor rolle i den strategiske udvikling af faget, herunder især etableringen af klinisk farmakologi som lægeligt speciale i 1996, og den samtidige store bevilling fra forskningsrådet, som muliggjorde etablering af klinisk farmakologiske afdelinger i København, Odense og Århus.

Per var en favnende og generøst menneske. Han kunne være kærligt drillende, men talte aldrig nedsættende om andre. Hans faglige interesser var brede, udover klinisk farmakologi var han interesseret i teknologiudvikling og skrev den første vurdering af teknologiudviklingen for det lægevidenskabelige forskningråd, og han var gennem 13 år, også efter sin pensionering som ledende overlæge for medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte, meget aktiv som bestyrelsesformand for Geus. Han igangsatte og støttede mange unge forskere i deres disputatsarbejder.

Vi er mange der vil savne ham, og vi er mange der vil takke ham for hans store uselviske arbejde og for hans store inspiration.

Henrik Enghusen Poulsen, Professor
Jesper Sonne, Overlæge
Jens Peter Kampmann, Overlæge
Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
NEKROLOG
 
15.10.1937 - 28.12.2014