Ressourcer / Nyhedsbreve Region Midtjylland
 
Lægemiddelrådgivningen
besvarer kun spørgsmål fra
sundhedspersonale
 

NYHEDSBREVE Region Midtjylland

 

Nyhedsbrev 1:

Skal dårligt reguleret AK-behandling medføre skift til Pradaxa?

Valg af NSAID til hjertesyge

Pausering af bisfosfanat inden tandlægebesøg?

Håndtering af neutropeni under behandling med 2. generations antipsykotika

Valg af antikonception til ”risiko”-patienter

 

Nyhedsbrev 2:

Nye bivirkninger til statiner?

Behandling af akne med p-piller

Børneorm hos gravide

Trombocythæmmende behandling til aterosklerotiske patienter med tidligere apoplexi

Samtidig indtagelse af HUSK og lægemidlerHyponatriæmi under antidepressiv behandling

 

Nyhedsbrev 3: 

Behandling af høfeber

Behandling af migræne i graviditeten og ammeperioden

Valg af antidepressivum til patienter i flerstofs tombocythæmmende behandling

Øget risiko for serotonergt syndrom ved samtidig behandling med opioider og antidepressiva

 

Nyhedsbrev 4: 

Interaktionsdatabasen - grundlag og begrænsninger

Korttidsbehandling med fluconazol af patienter i AK-behandling med warfarin

Må patienter i behandling med trombocythæmmere indtage fiskeolie?

Behandling af delir med atypiske antipsykotika

 

Nyhedsbrev 5: 

Paternel eksponering for lægemidler og mulig betydning for graviditet

Dicloxacillin kan anvendes til gravide

Trombocythæmmer efter ASA-induceret ulcus - må man det?

Behandling af ADHD i graviditeten og ammeperioden

 

Nyhedsbrev 6: 

Melatonin er lige effektivt som immediate release og depot præparat

Risiko for livstruende blodtryksfald hvis Viagra, Cialis eller Levitra og nitrater kombineres

P-pillesvigt ved antiepileptika

Man behøver ikke at stå tidligt op for at tage pantoprazol

Antidepressiv behandling der får blodtrykket til at stige

 

Nyhedsbrev 7: 

At køre eller ikke at køre: Sygdom og Trafikfarlige lægemidler

Jern til gravide: 25 mg aminojern er ikke ækvivalent med 40 mg ferrojern

Sulfasalazin: hvem skal have tabletter og hvem skal have enterotabletter?

P-piller og gængse antibiotika kan frit anvendes samtidig

 

Nyhedsbrev 8: 

Fluconazol kan anvendes mod oral candidiasis hos patienter i Pradaxa behandling

Graviditetsinduceret kvalme og opkastning kan behandles med metoclopramid

Interaktion mellem amlodipin og simvastatin

Methylphenidat og graviditet/amningP-piller og amning

 

Nyhedsbrev 9: 

Antipsykotika og hyperprolaktinæmi

Eltroxin og TSH (thyroidea stimulerende hormon)

Lægemiddelinteraktion: amitriptylin vs. rasagilin

Helicobacter pylori Urease Breath Test er sikker under graviditet

Stærke og meget stærke glukokortikoid-holdige cremer bør undgås under graviditet

 

Nyhedsbrev 10: 

Interaktioner med clozapin via CYP1A2

Valg af antikonceptivum til risikopatienter

Topisk NSAID

Problematisk lægemiddelinteraktion: selegilin vs. tramadol

 

Nyhedsbrev 11: 

Valg af hypnotikum

Mebendazol (Vermox) til behandling af børn under 12 måneder

Antihistamin og graviditet

ASA + dipyridamol vs. clopidogrel

Quetiapin og graviditet

 
 
 
 
 
Nyhedsbrevene udsendes fra Klinisk Farmakologisk afd. i Aarhus til hospitalerne og de praktiserende læger i Region Midt og til hospitalerne i Region Nord.

Vi vil med dette gerne give dig en hurtig og kortfattet information om aktuelle emner på lægemiddelområdet, som du forhåbentligt kan bruge i det daglige arbejde med patienterne.

Lægemiddelrådgivningen besvarer kun spørgsmål fra sundhedspersonale
 
  
NYHEDSBREVENE KAN LÆSES HER: