Events / Skandinavisk LIC / Møde 2016

Møde 2016

 
Välkomna till det fjärde nordiska läkemedelsinformations-mötet som i år kommer äga rum i Stockholm! Läkemedelsinformationscentralen Karolic vid Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset är värd för mötet.

Datum: 26-27 september 2016

Tid: Från lunchtid måndag till ca kl 15 tisdag. Gemensam middag måndag kväll.

Plats: Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 Stockholm (15 minuters promenad från centralstationen)

Pris: Förhandling pågår. Kostnad för konferensen blir ca 1000-1500 SEK och boende på Best Western Kom Hotel inkl frukost ca 1000 SEK. Vi har sponsrad gemensam middag på kvällen men tyvärr ingår inte alkohol utan den får var och en betala privat. Vi återkommer när priset är fullständigt fastställt.

Deltagare: Medarbetare (läkare och farmaceuter) vid Läkemedelsinformationscentraler i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Innehåll: Vi tycker att det vore trevligt att ha en blandning av föreläsningar och gruppdiskussioner/work shops och välkomnar era förslag och idéer kring intressanta teman. Ett förslag är att diskutera samarbetsprojekt mellan de olika centralerna. Vi vill också gärna ha de traditionella rapporterna om aktiviteter som ägt rum under det senaste året på respektive central.

Språk: Föreläsningar hålls förslagsvis på engelska och gruppdiskussioner på ”skandinaviska språk”

Kontakt: karolic@karolinska.se

Så redan nu (senast 31/5) vill vi gärna ha:
• Förslag på teman för korta gruppdiskussioner
• Förslag på möjliga samarbetsprojekt
• Intressanta ämnen som ni vill hålla föreläsningar om
• Ungefär hur många som kommer från er central
• Övriga synpunkter på det tänkta upplägget

Väl mött!
Varma hälsningar,
Annika Asplund, Shahideh Rezai & Sofia Nordenmalm
Läkemedelsinformationscentralen Karolic
 
Hent det foreløbige program her: