Events / Skandinavisk LIC / Møde 2015

Møde 2015

Kære deltager i årsmødet 2015 i København for LIC

Du indbydes på det hjerteligste til at deltage i årsmødet på Hotel Tivoli.
Angående praktiske forhold, herunder betaling og tilmeldelsesprocedurer, se i menuen til højre. Specielt henledes opmærksomheden på betalingsdeadline, der er den 9. september. Desværre bliver den af hensyn til tilrettelæggelsen og dermed refusion for ikke bestilte værelser nødt til at være 1 mdr. før mødet, hvilket vi håber på forståelse for. Tilmeldingen er bindende. På grund af et vist eksternt – ikke industrielt - tilskud har det været muligt at holde et overkommeligt prisniveau.

Bemærk også, at nok er programmet nu fastlagt, men der er ikke sat mange navne på. Dette af hensyn til koordineringen mellem landene – og indbyrdes mellem landets afdelinger. Dette erfaringsmæssigt undertiden lidt vanskelige arbejde, har vi nu 5-6 uger til at få i orden. Alle må udvise forståelse for, at tiden er ikke til foredrag på ½-1 times varighed. Indlæggene skal mere opfattes som status og oplæg til efterfølgende diskussion, som vi synes er meget afgørende.

Hotellet er nyt, har en god beliggenhed i gangafstand fra Tivoli, har både pool og fitness rum, og en fantastisk tagbar. Vi glæder os både til mødets faglige indhold og til at se gamle og nye venner til uformel sammenkomst.

Velkommen til København –budskabet må gerne spredes

Jens P. Kampmann                                                                       Hanne R. Christensen
Klinisk Farmakologisk Afdeling, BBH-FH
 
 
 
 
PRÆSENTATIONER KOMMER HER