Om / Nyheder og presseklip / Marie og August Krogh Prisen

Marie og August Krogh Prisen

Marie og August Krogh Prisen
 
Bestyrelsen skal have indstillinger til kandidater til Marie og August Krogh prisen senest d. 2. oktober 2016.
 
 
Formål:
Marie og August Krogh Prisen er oprettet af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber i 1969 uddeles hvert år til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris og 150.000 kr. til forskning, og overrækkes i forbindelse med Dansk Medicinsk Selskabs årsmøde. Indtil 2009 uddeltes prisen som August Krogh Prisen, siden bærer den navnet Marie og August Krogh Prisen.
 
 
Komite:
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber er en sammenslutning af danske lægevidenskabelige selskaber, hvis formål fremme af dansk lægevidenskab og af en samlet formidling af de videnskabelige selskabers interesse overfor indre og ydre opgaver. Endvidere har selskabet til opgave at formidle lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere, yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger samt løbende at arbejde for at danske lægers uddannelse på præ- og postgraduat niveau er i overensstemmelse med det globale vidensniveau, således at dette også afspejles i lægers arbejde inden for det danske