Ressourcer / Rådgivning af tandlæger / Kompendium i Farmakologi

Kompendium i Farmakologi

Klinisk Farmakologisk afd. i Region Midtjylland har bidraget med det faglige indhold til et kompendie for tandlæger i samarbejde med Tandlægeforeningen.
 
Kompendiet opsummerer de vigtigste pointer ang. lægemiddelbehandling, som er relevant for tandlæger. Udkastet til kompendiet kan downloades i menuen til højre.