Uddannelse / Karrierer i Klinisk Farmakologi

Karrierer i Klinisk Farmakologi

Det kan være svært at forestille sig, hvad en færdiguddannet speciallæge i klinisk farmakologi laver. Og det kan være meget forskelligt. 
 
En speciallæge i klinisk farmakologi har sandsynligvis et meget varieret arbejde – arbejdet kan indeholde elementer af:
  • Forskning
  • Undervisning af lægestuderende, yngre læger, hospitalsansatte læger, praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale
  • Lægemiddelrådgivning af kolleger
  • Rådgivning på sygehusniveau, af enkelte regioner, Danske Regioner og af Sundhedsstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen).
Nogle speciallæger arbejder i Lægemiddelstyrelsen indenfor enten godkendelse af nye lægemidler eller med bivirkningsindrapportering.
 
Andre speciallæger arbejder i Lægemiddelindustrien med udvikling af nye lægemidler.