Uddannelse / Introduktionsstilling

Introduktionsstilling

Under introduktionsuddannelsen forventes man at lære at:
 
 • Rådgive under supervision i generelle og specifikke lægemiddelrelaterede sundhedsfaglige problemstillinger
 • Deltage i tværfaglige problemorienterede terapeutiske konferencer og i lægemiddelkomitéarbejde
 • Bidrage til vurdering af videnskabelige lægemiddelforsøg med hensyn til metodologi, effekt, sikkerhed og økonomi
 • Indsamle relevante kliniske oplysninger til brug for lægemiddelrådgivning
 • Formidle indsamlet viden til kolleger, studerende, andet sundhedspersonale og andre samarbejdspartnere under supervision
 • Udnytte menneskelige ressourcer i tværfaglige teams i forhold til opgaver relateret til videnskabelige problemstillinger, uddannelsesmæssige eller administrative opgaver
 • Varetage arbejdsplanlægning, herunder arbejdsfordeling, vagtplaner og instrukser for arbejdsopgaver
 • Arbejde for at fremme forståelsen for betydningen af og implementeringen af rationel farmakoterapeutisk adfærd
 • Holde sig ajour med den nyeste viden indenfor klinisk farmakologi
 • Deltage i formidlingen af faglig klinisk farmakologisk information til andre
 • Kunne bidrage til formuleringen af et videnskabeligt spørgsmål
 
 
 
 
 
Introduktionsstillingen finder foreløbigt sted ved en af de 3 Kliniske Farmakologiske afdelinger i Aarhus, Odense eller København.
 
Introduktionsstillingen varer 12 måneder.