Events / DSKF / Andre møder / Introduktion til GRADE

Introduktion til GRADE

Invitation til DSKF Kursus om GRADE

Kendskab til GRADE er nødvendig for alle som beskæftiger sig med vurdering af medicinsk videnskabelig litteratur. DSKF arrangerer derfor et kursus om GRADE. Kurset vil indeholde en introduktion til GRADE. Vi vil gennemgå, hvordan man vurderer risiko for bias og andre kilder til usikkerhed i studier og på tværs af studier. Der vil blive vist eksempler på, hvordan ”risk of bias” skemaer og GRADE tabeller udfyldes.

På kurset vil der således blive formidlet baggrundsviden samt teori om GRADE. Efterfølgende vil der være gruppearbejde med mulighed for at afprøve teorien i praksis gennem arbejde med konkrete eksempler på medicinsk videnskabelig litteratur.

Underviser: Underviser ved kurset er Metodekonsulent ph.d. Britta Tendal, som til daglig arbejder med GRADE i Sundhedsstyrelsen i forhold til Nationale Kliniske Retningslinjer.

Tid og Sted: 19. marts 2014 kl. 10-16 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret (Auditoriet).

Pris: Kursusdeltagelse er gratis for medlemmer af DSKF. For ikke-medlemmer af DSKF er kursusgebyret 500 kr. DSKF sørger for forplejning i løbet af dagen i form af en sandwich + vand, kaffe/the og kage/frugt.

Overordnet program:

       Introduktion til GRADE

       Øvelser - PICO

       Evidensvurdering

       Øvelser - evidensvurdering

       Fra evidens til anbefaling

       Øvelser - anbefaling

       Afslutning og evaluering

Baggrundsmateriale: Inden kurset kan kursusdeltagerne med fordel orientere sig i en artikelserie om GRADE, som findes på nedenstående link. Især artikel 1 og artikel 3 er vigtige.

http://www.gradeworkinggroup.org/publications/JCE_series.htm

Tilmelding: Tilmelding til sekretaeren@dskf.org senest 1. Marts 2014. Ved tilmelding bedes opgivet, om man er medlem af DSKF. Information om indbetaling af deltagergebyr fremsendes separat til tilmeldte ikke-medlemmer.

Her finder du præsentationen

Baggrundsinformation om GRADE

 

I 2000 nedsattes den såkaldte GRADE Working Group, som siden har udviklet GRADE systemet, der er en metodologisk tilgang til vurdering af graden af evidens i medicinsk videnskabelig litteratur.

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation system) er et internationalt brugt systematisk og transparent system til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger. Den følgende tekst vil kort beskrive systemet. For mere detaljeret information henvises til GRADE-gruppens hjemmeside: www.gradeworkinggroup.org, hvor der blandt andet er links til en artikelserie i Journal of Clinical Epidemiologi, som gennemgår de forskellige aspekter af GRADE processen.

GRADE processen starter med fokuserede spørgsmål, hvor også alle de kritiske og vigtige effektmål er specificerede. Efter at evidensen er indsamlet, giver GRADE eksplicitte kriterier, hvormed man kan vurdere kvaliteten af evidensen ud fra fire kriterier fra meget lav til høj. Kriterierne inkluderer: risiko for bias, inkonsistens, unøjagtighed, hvor indirekte evidensen er samt risikoen for publikations bias. Evidensen vurderes per effektmål henover studier.

Efter at evidensen er vurderet udarbejdes anbefalinger. Disse kan enten være for eller imod og stærke eller svage baseret på kvaliteten af den bagvedliggende evidens og afvejningen af fire overordnede forhold:

  • Balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger
  • Kvaliteten af evidensen
  • Værdier og præferencer blandt patienter
  • Eventuelt andre overvejelser såsom ressourceforbrug

Gennem de senere år har GRADE vundet stadig større indpas i vurderingen af medicinsk videnskabelig litteratur. Man kan derfor blive mødt med en forventning om kendskab til GRADE, hvis vurdering af medicinsk videnskabelig litteratur er en del af ens arbejdsopgaver.