Events / DSKF / Andre møder / How-to-kursus

How-to-kursus

Kursus angående arbejdet i fagudvalg under Medicinerrådet.
 
Torsdag d. 1. og fredag d. 2. februar 2018 i Odense.
Dag 1: Formål, rammer og betingelser for fagudvalg under Medicinerrådet.
Dag 2: Hvordan gør jeg? Hands-on: cases med diskussion og øvelser.
Kurset er det første af sin slags. Det afholdes af Dansk Seskab for Klinisk Farmakologi. Målet med kurset er at opkvalificere kursisterne til at virke i et fagudvalg (FU) under Medicinerrådet. Kurset er for læger der er medlem af et lægevidenskabeligt selskab. Både juniorer og seniorer er velkomne. Der udstedes kursusbevis. 
 
Kurset koster 1000kr. Tilmelding til DSKFs kasserer Charlotte Uggerhøj Andersen på mail cua@biomed.au.dk og indbetaling af 1000 kr på konto 6771-6499690.
Max deltager antal 300 personer. Telmelding er først til mølle, dog sådan at medlemmer af DSKF har fortrinsret frem til 22. december.
Lokale: Afd for Klinisk Farmakologi og Farmaci, J.B. Winsløws vel 19, 2. sal, 5000 Odense C., lok. 3.08
 
Dag 1: 
09.30 REGISTRING. KAFFE OG BRØD.
09.55 Velkomst. [Troels K Bergmann, Formand DSKF]
10:00 KRIS/RADS historik. [Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakolog, Overlæge]
10:30 MR struktur, formål, baggrund. [Sundhedsvidenskabelig konsulent fra MR]
11:15 MR metode og proces.  [Sundhedsvidenskabelig konsulent fra MR]
12:30 FROKOST PAUSE - Mulighed for at købe mad i kantinen
13:30 Fagudvalgsfunktionen og struktur. [Sundhedvidenskabelig konsulent fra MR]
14:10 Amgros I/S - Horizon Scanning [Helle Bräuner, Teamleder Amgros]
14:50 Amgros I/S - organisation, prisdannelse, udbud, indkøb, omkostningsanalyse [Lise Grove, Direktør strategisk indkøb, Amgros] 
15:50 KAFFE + KAGE
16:05 Afrunding. OPlæg til hands-on øvelser dag 2.
 
Dag 2:
09:00 Cases [Kliniak Farmakolog, Overlæge Birgitte Klindt Poulsen & Klinisk Farmakolog, Overlæge Hanne Rolighed Christensen]
12:00 Tværregionalt forum for koordinering af medicin [KLinisk Farmakolog, Overlæge Hanne Rolighed Christensen]
12:15 Second opinion udvalget [Klinisk Farmakolog, Overlæge Mette Marie H Christensen]
12:30 Diskussion: Evaluering, udfordringer, udvikling af kurset.