Om / Nyheder og presseklip / Gå-hjem-møde-pulje 2016-2017

Gå-hjem-møde-pulje 2016-2017

Gå-hjem-møde puljen 2016-2017
To uddelinger i 2016-2017 a 2000 kr (i alt 4000 kr).

Mål
DSKF giver støtte til arrangementer med det formål, at medlemmerne kan mødes til læring og udveksling af erfaringer af den klinisk farmakologiske indsats i centre og afdelinger.


Støtte
Ansøgning kan stiles til DSKF bestyrelse hele året. Bevilget støtte udbetales forud. Der kan gives støtte til de fleste typer udgifter f.eks forplejning (fraset alkohol), befordring til deltagere/oplægsholdere, lokaleleje, sociale indslag oglignende. Ansøgning skal indeholde beskrivelse af, hvordan målet opfyldes. Evt interessekonflikter og etiske overvejelser skal indgå hvis relevant. Ansøger skal vedlægge budget og aflægge regnskab og betale eventuelt overskud tilbage. Underskud dækkes aldrig. Bestyrelsen beslutter, om der kan ydes Støtte.


Krav
Ansøger skal være medlem af DSKF og forpligter sig overfor DSKF bestyrelse ift ovenstående.

Eksempel
To hoveduddannelseslæger på center X ønsker sig bedre klædt på ift. Klinisk farmakologers rolle især med fokus på mulig interessekonflikt mellem at være patientens/klinikerens allierede vs hospitalsledelsens allierede.

De inviterer alle kliniske farmakologer.
Program:
Kl.17:00 Inviteret foredrag om Sundhedsprofessionelles rolle, pligter og rettigheder (lokal person)
Kl.17:45 To H-læger: debatoplæg med cases fra deres daglige arbejde
Kl.18:00 Plenum debat. H-læger tager noter til holdningspapir der lægges på DSKF hjemmeside.
Kl.18:30 Møde slut. (Nogle går derefter ud og spiser sammen)

Budget:
Kaffe og gourmetchokolade. 30-40 kr pr næse. Vin til oplægsholder 250 kr. Storebæltsbro aften-billetter t/r a 290 kr. (DSKF bevilger max 2000 kr til arrangementet).

Regnskab:
Samlet udgift 1880 kr. 19 personer deltog = 760 kr til kaffe og chokolade. Efter først til mølle princip gives tilsagn om dækning af aftenbillet (Storebælt) til 3 biler med hver 3 personer = 870 kr.(udgift til brændstof deles mellem passagererne), Vin 250 kr.