Ressourcer / FORSK2025

FORSK2025

Kære Medlemmer af DSKF.

Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter nu en proces, der skal identificere særligt løfterige forskningsområder, hvor en målrettet forskningsindsats kan skabe størst mulig værdi for og i samfundet. De Lægevidenskabelige Selskaber inviteres til at deltage i processen. Processen munder i foråret 2017 ud i et katalog – FORSK2025 – der giver et overblik over samfundets vigtigste forskningsbehov. Samtidig skal FORSK2025 kortlægge de danske forudsætninger for at udøve en forskningsindsats inden for de identificerede forskningsområder.

Se dette og dette dokument og denne hjemmeside (FORSK2025) for yderligere information.