Ressourcer / Værktøjskasse / Dosering af antibiotika til nyreinsufficiente

Dosering af antibiotika til nyreinsufficiente

Risikoen ved uhensigtsmæssig antibiotikadosering er manglende klinisk effekt og resistensudvikling ved for lav dosering, mens for høj dosering kan resultere i organskader og øget bivirkningsfrekvens samt et uhensigtsmæssigt resourceforbrug.
 
Anbefalingerne til antibiotikadosering til patienter med nedsat nyrefunktion som du finder til højre, publiceret i Ugeskrift for Læger, er baseret på gennemgang af den farmakokinetiske litteratur om de relevante antibiotika, ligesom de farmakodynamiske hensyn ud over litteraturgennemgangen er baseret på fire danske disputatser og forfatternes egne studier. 
 
Nye retningslinjer for antibiotikadosering
til patienter med nedsat nyrefunktion
og patienter i hæmodialyse.