Om / Nyheder og presseklip / Arbejdsgruppe i smertevejledning

Arbejdsgruppe i smertevejledning

Dansk Selskab for anæstesi og intensiv medicin (DASAIM) har taget initiativ til udarbejdelsen af en tværfaglig national klinisk retningslinje (NKR) for behandling med opioider til patienter med kroniske non-maligne smerter, da de nuværende tilgængelige vejledninger på dansk er for generelt formuleret til at være klinisk anvendelige. Der har været nedsat en arbejdsgruppe mhp at afdække om et sådant samarbejde var muligt og udarbejdelse af et kommissorium.

Nedenstående skrivelse er derfor en invitation til de videnskabelige selskaber til at stille en repræsentant udover de i forvejen udpegede personer til arbejdsgruppen, for at opnå så bred en tilslutning til projektet som muligt, og den endelige nationale kliniske retningslinje (NKR) om ” Behandling med opioider til kroniske non-maligne smerter”. Retningslinjen tænkes at være en vejledning stillet til læger som behandler patienter med kroniske non-maligne smertetilstande uanset speciale. Det er derfor vigtigt at arbejdsgruppen har repræsentanter fra de relevante specialer.
 
 
Læs kommissoriet her