Events / DSKF / Årsmøder / Årsmøde 2020

Årsmøde 2020

Sæt kryds i kalenderen den 17. og 18. april 2020, hvor DSKF holder årsmøde på Hotel Best Western i Fredericia.
Adresse: Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia


 
Programmet for årets møde:
 
Fredag d. 17 april
09:00 Ankomst, registrering og morgenmad
09:20-10:25 Session 1 – Klinisk farmakologi i regionerne. Nyt fra centrene
Chair: Maija Haastrup, DSKF
09:20 Velkomst (Maija Haastrup, formand for DSKF)
09:25 Region Nordjylland
09:35 Region Midtjylland
09:45 Region Syddanmark
09:55 Region Sjælland
10:05 Region Hovedstaden
10:15 Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen
10:25-10:45 Kaffepause
10:45 -12:10
Session 2a – QT-forlængende lægemidler
Chair: Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde
10:45 A clinical pharmacological perspective on drug induced QTc prolongation. Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde.
11:00 ECG evaluation in the development of new drugs. Börje Darpo, Karolinska Institutet, Stockholm.
11:35 Drug induced QT prolongation – clinical evaluation, implication and handling. Steen Pehrson, Kardiologisk klinik, Rigshospitalet.
11:55 Regulatory assesment and handling of QT prolonging medicines. Kirstine Moll Harboe, Lægemiddelstyrelsen.
12:10-13.10 Frokost
13:10-13:40 Session 2b – QT-forlængende lægemidler
Chair: Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde
13:10 Using temporal QT patterns to predict mortality in antipsychotics users. Benjamin Skov Kaas-Hansen Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde.
13:20 QT prolonging drugs and real world data. Sidsel Arnspang Pedersen, Klinisk Biokemi og Farmakologi OUH.
13:30 Deaths related to QT-prolonging drugs in legal autopsy cases. Charlotte Uggerhøj Andersen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Regionmidt.
13:40-13.45 Pause
13:45-15.00 Session 3 – Workshop – samarbejde på tværs af regioner
Chair: Eva Sædder
13:45 MIR – ny database i LI-arbejdet v. Mette Marie Hougaard Christensen Klinisk Biokemi og Farmakologi OUH
14:05 Erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af Regionerne v. Hanne Rolighed + Birgitte Klindt
14:25 IT-løsninger (notater I journaler etc. Pro et contra) v. Casper Kierulf Lassen Klinisk Farmakologisk Afdeling, Regionmidt
14.45-15.15 Walk n’ talk og kaffepause
15.15-16.45 DSKF Generalforsamling (kun for medlemmer)
16.45-17.00 Pause
17:00-18:30 Underholdende indslag
19:00 Middag
 
Lørdag d. 18 april:
09:00 Session 4 – Medicinrådet – fremtidige udfordringer
Chair: Zandra Ennis
09:00 Hvilken plads er der til kliniske farmakologer i Medicinrådsarbejdet i fremtiden?
V. Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling (Aalborg)
09:25 Behandlingsvejledninger og udregning af QALY v. Flemming Sonne fra Amgros
09:55 Walk n’ talk og kaffepause
Emnet er klinisk farmakologi i Medicinrådets fagudvalg m.m.
10:35-11:35 Kampmanns Legat
Chair: Sidsel Arnspang Pedersen
10:35 Introduktion
10:40 Kandidat 1
10:55 Kandidat 2
11.10 Kandidat 3
11.45 Overrækkelse af Kampmanns Legat til vinderen
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Session 5 – Lægemiddelallergi
Chair: Maija Bruun Haastrup
13.10 Hyppigheden af lægemiddelallergi – data fra Region Midtjylland v. Lars Peter Nielsen, Klinisk farmakologisk Afdeling Regionmidt.
13.20 Hvordan håndteres lægemiddelallergiudredning og –behandling?
v. Lene Heise Garvey, Gentofte
13:45 Hvor går klinikerne i vasken? Når det ikke er regelret lægemiddelallergi. v. Flemming Andersen, Privathospitalet Mølholm
14:10 Rådgivning om lægemiddelallergi – hvordan gør vi i LI-arbejdet?
Diskussion i plenum
14.25 Afrunding og tak for denne gang
v. formand for DSKF
Find invitationen HER.
 
Find programmet HER.