Events / DSKF / Årsmøder / Årsmøde 2018

Årsmøde 2018

DSKF Årsmøde afholdtes på Hotel Nyborg Strand, fredag-lørdag d. 6.-7. april 2018.
 
 
 
Mødet var en stor succes med totalt 67 deltagere, spændende oplæg og stimulerende socialt samvær.
 
 
 
Traditionen tro blev der afholdt foredragskonkurrence om Kampmanns legat med spændende oplæg fra deltagere dækkende flere centre.
 
 Kampmann med de tre foredragskombetanter. Konkurrencen blev vundet af Kasper Meidahl fra Bispebjerg Hospital (yderst til venstre).
 
Troels Bergmann takkede af efter to år som formand og fire år i bestyrelsen.
Tak for dit store engagerede arbejde Troels!
 
 
Nyvalgt til bestyrelsen er Zandra Nymand Ennis og der var genvalg til Maija Bruun Haastrup og Charlotte Uggerhøj Andersen.
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Maija Bruun Haastrup (Odense)
Næstformand: Kirstine Moll Harboe (Lægemiddelstyrelsen)
Kasserer: Charlotte Uggerhøj Andersen (Aarhus/Alborg)
Sekretær: Zandra Nymand Ennis (Odense)
Øvrige medlemmer: Mikkel Bring Christensen (Bispebjerg), Tonny Studsgaard Petersen (Bispebjerg), Morten Rix Hansen (Odense), Lene Høimark (Aarhus) og Freja Karuna Hemmingsen Sørup (Københavns Universitet)