Events / DSKF / Årsmøder / Jubilæums Årsmøde 2016
Morten Rix Hansen modtog Kampmanns legat

Jubilæums Årsmøde 2016

 
Jubilæumsårsmødet blev afholdt som et 2-dagesmøde på Schæffergården i Gentofte, København d.14. april 2016 kl. 9.30

Som noget nyt var der i år åbnet op for at industrien kunne udstille, hvilket mange havde valgt at gøre. Det betød også at der var flere deltagere til mødet end tidligere år og alt i alt fungerede det rigtig fint. 
 
 
Mødets indledende punkt om high lights fra centrene var blevet fornyet en del i forhold til tidligere år, idet det ikke var de ledende overlæger, der berettede men derimod en buket af forskellige ansatte på de forskellige afdelinger. Nogle centre valgte at fokusere på en enkelt indsats i porte føljen imens andre fortalte om flere nye tiltag og ansatte. Alt i alt er der stor aktivitet over hele linjen.
 
Kampmanns legat gik denne gang til Morten Rix Hansen, som er læge og phd studerende fra Odense. Morten vandt med oplægget: "Modelling of average endpoint postponement for cardiovascular outcomes in statin trials".
 
Efter frokosten var der paneldebat om klinisk farmakologis rolle i sundhedsvæsnet, herunder havde Karin Friis Bach, som er formand for sundhedsudvalget et oplæg. Desværre var årsmødet ramt af afbud fra blandt andet Thomas Senderovitz, som er den nye direktør for Lægemiddelstyrelsen, pga. statsbesøg fra Mexico. 
 
 
Efter kaffen omhandlede det forskning i afdelingerne, med indlæg fra Kim Dalhoff fra Hovedstaden, Jesper Hallas fra Syddanmark og Niels Jessen fra Midtjylland, som hver især fortalte om aktuel forskning indenfor deres områder. Det offentlige program sluttede af med et indlæg fra Jeffrey Aronson, som er en kendt klinisk farmakolog fra England. 
 
Det sidste punkt på dagsordenen inden jubilæumsmiddagen var generalforsamlingen. Læs mere her.
 
Aftenen blev rundet af med en dejlig middag med efterfølgende Jazz og Blues med Gumbo Ya Ya. Jens Peter Kampmann præsenterede opdateringen af "Klinisk Farmakologi i Danmark - Fortid, Nutid og Fremtid, DSKF 2002" Det første punkt på dagsordenen, "The Founding Fathers" om fredagen var desværre også ramt af afbud idet hverken Lars Gram eller Eva Steiness mødte op. Kim Brøsen tog sig dog af Lars Grams indlæg og sammen med Kampmanns indlæg fik deltagerne en god opdatering af historien.
 
Til slut på programmet var der en række oplæg under titlen: ”The Rising Stars” – Hvad er klinisk farmakologis rolle om 10 år? Hver region var blevet bedt om at melde 1-2 kandidater ind, som fik mulighed for at give deres bud på fremtiden. Fra Region Nord hørte vi Charlotte Uggerhøj fortælle om etableringen af samarbejde med geriatrien, imens Region Midt var repræsenteret ved Britt Elmedal Laursen og Ljubica Vukelic Andersen, som fortalte om hhv. Personlig medicin i onkologien og Retsfarmakologi eller hvad de levende kan lære af de døde. Fra Region Syddanmark fortalte Daniel Henriksen om Voksende datamængder – hvor kommer data fra, hvordan forholder vi os til dem, hvordan sorterer og formidler vi dem? Endelig var Region Hovedstaden repræsenteret ved Espen Jimenez Solem som gav sit bud på hvor Klinisk Farmakologi er om 10 år?


 
 
 
 
 
 
I forbindelse med årsmødet afholdes selskabets generalforsamling, som er forbeholdt medlemmer.
 
 
Referatet kommer her
 
 
 
 
SCHÆFFERGÅRDEN
 
Daniel Henriksen fortæller om Data - hvor de kommer fra og hvad man kan bruge dem til.
 
Esben Jimenez Solem gav sit bud på hvor klinisk farmakologi er om 10 år
 
Ljubica Vukelic Andersen fortalte om retsfarmakologien og hvad de levende kan lære af de døde.