Events / DSKF / Årsmøder / Årsmøde 2015
Ljubica Vukelic Andersen overrakte 
denne gang Kampmanns legat på
vegne af bestyrelsen til Mette Marie
Christensen.

Årsmøde 2015

 
 
Årsmødet 2015 blev afholdt d. 17. april 2015 på Munkebo Kro ved Kerteminde. 
 
Mødet var godt besøgt idet der var knapt 70 tilmeldte, heraf ca. 10 eksterne, som primært kom for at høre dette års tema, som omhandlede de biosimilære lægemidler.

Dagens program startede som vanligt med præsentationer af nye tiltag på de enkelte afdelinger i landet, herunder bemanding og arbejdsopgaver. Denne gang kunne Odense berette om en kommende udvidelse af staben med 2 speciallæger, som samlet set også vil kunne medvirke til at servicere Esbjerg Sygehus. Endvidere har enheden i Region Sjælland udvidet med yderligere en overlæge. Læs mere om Region Sjællands Kliniske Farmakologiske enhed her. I flere regioner er de klinisk farmakologiske afd. involveret i udmøntning af Sundhedsstyrelsens Satspuljemidler indenfor Psykiatrien, omend denne udmøntning foregår lidt forskelligt fra region til region. Samlet set er der fortsat fremgang for specialet.
 
Dagens faglige program omhandlede de biosimilære lægemidler. Birgitte Brock indledte med at opdatere medlemmerne i forhold til det arbejde som blandt andet hun og Mogens Pfeiffer Jensen fra Aarhus Universitetshospital er involveret i omkring serum koncentrationsmålinger af de biologiske lægemidler. Området er fortsat meget sparsomt belyst, men noget tyder på at de rekommanderede doser er højere end nødvendigt for nogle undersøgte produkter. Dernæst beskrev Kenneth Thomsen, stud med, sit arbejde med blandt andet gennemgang af evidensen for de biosimilære lægemidler kontra de originale produkter. 
 
Christian Schneider forklarede myndighedernes godkendelsesprocedure og kravene til de biosimilære lægemidler, hvorefter en repræsentant fra industrien, Hospira, havde en oplæg omkring deres erfaring med at markedsføre de biosimilære lægemidler. Flemming Sonne kommenterede på håndteringen af området fra Amgros imens Hanne Rolighed Christensen repræsenterede RADS styregruppe og præsenterede muligheder og forbehold i forhold til ibrugtagning af lægemidlerne og muligheder og problemer med skift imellem originalprodukter og de biosimilære, og håndteringen af dette fra RADS.
 
Ulrik Tarp gjorde os alle sammen lidt klogere på reumatoid artritis og den tilgrundlæggende kliniske evidens bag de biosimilære lægemidler, og Mette Julsgaard Nielsen holdt et spændende oplæg omkring hendes forskning i anvendelsen af de biologiske lægemidler til gravide og ammende. 

Sidst blev Kampmans legat uddelt, og det gik denne gang til Mette Marie Christensen fra Odense, som præsenterede sit abstract omhandlende: "Hepatic glucose production increases in response to Metformin treatment in the glycogen-depleted state". Abstractet er accepteret på dette års ADA kongres i Boston, USA, og Mette Marie fik nu 10.000 kr. til også selv at kunne deltage ved kongressen sammen med sit abstract.
 
Øvrige indsendte abstracts, som også var rigtig gode og spændende var indsendt af Melissa Voigt Hansen med "Safety of Lisdexamfetamine: A retrospective cohort study" og Morten Rix Hansen med "Modelling of endpoint postponement for all cause mortality in statin trials". 
 
Efter selve årsmødet afholdtes årets generalforsamling som kun var medlemmer af selskabet. Læs mere her.
 
 
 
 

HENT PROGRAMMET HER

Efter årsmødet afholdtes den årlige generalforsamling for selskabets medlemmer. Find mere information her.
 
 
 
 

MUNKEBO KRO

Årsmøde 2015 blev afholdt på Munkebo Kro. Kroen blev bygget i 1826 og fik kongeligt privilegium første gang d. 19. juli 1832 af Frederik VI. Sin første egentlige storhedstid havde Munkebo kro i første halvdel af 1900-tallet, hvor den var kendt for sine stegte ål og koncerterne i krohaven. Siden skiftede Munkebo kro ejere flere gange - og blev hærget af en voldsom brand. 
 
Kroen blev gennemrestaureret i 2000 med respekt for den oprindelige stemning.