Events / DSKF / Årsmøder / Årsmøde 2014

Årsmøde 2014

Alle medlemmer til stede på Årsmødet 2014

 Årsmødet 2014 blev afholdt i strålende solskin på Hotel Sixtus i Middelfart i et mødelokale med udsigt over Lillebælt.

Dagens program startede som sædvanligt med at de enkelt afdelinger i Odense, Aarhus, Aalborg, Sjælland og København gav en opdatering omkring arbejdsopgaver og bemanding. Helt overordnet sker der alle vegne en stille og rolig udvidelse af  vores funktioner, efterhånden som der er flere og flere der bliver opmærksomme på specialet og det vi kan tilbyde. Nyeste skud på stammen er opstart af en enhed i Roskilde som pt. er bemandet med en enkelt klinisk farmakolog. Enheden i Aalborg er vokset til en hel speciallæge og et hoveduddannelsesforløb som deles med Aarhus. 

Det faglige program omhandlede toksikologi som hovedtema. Kim Dalhof fra Klinisk Farmakologisk Afd. på Bispebjerg Hospital gav et indblik i hvor informationen fra Giftlinjens instrukser og action cards kommer fra, hvorefter Gesche Jürgens, ligeledes KFA på BBH og daglig leder af Giflinjen, fortalte lidt om lipodialyse, som afgiftningsmiddel ved forgiftning med fedtopløselige lægemidler. Sidst fortalte Ljubica Andersen fra KFA på Aarhus Universitetshospital om retsfarmakologi, som den praktiseres på retskemi i Aarhus, nemlig ved hjælp af en speciallæge i klinisk farmakologi på halv tid. 

Efter dette tema gav Lisa Pedersen, Klinisk Farmakolog ved Sundhedsstyrelsen et indblik i overvågningen af off-label brug af lægemidler.

Inden generalforsamlingen sidst på dagen blev Kampmanns legat på 10.000 kr. uddelt. Legatet gik til Signe Østoft som præsenterede sit abstract : "Glucose Lowering Effects and Low Risk of Hypoglycemia in Patients With Maturity Onset Diabetes of the Young When Treated With a Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonist - A double-blind randomized crossover trial".

Signe Østoft og Jens Peter Kampmann