Events / DSKF / Årsmøder / Årsmøde 2011

Årsmøde 2011

Dansk Selskab For Klinisk Farmakologi

 

 

Bestyrelsen for DSKF inviterer hermed alle medlemmer af DSKF, samt interesserede fra de kliniske farmakologiske afdelinger og læger under hoveduddannelse indenfor klinisk farmakologi med udefunktion til

 

 

ÅRSMØDE 2011

8. april 2011 på Tøystrup Gods

Blaakærvej 13
5856 Ryslinge ved Ringe på Fyn

www.toystrup.dk

 

  

 

FREDAG

 

Kl. 9.00-10.00 

Ankomst og let morgenmad

Kl. 10.00

 

Kl. 10.15

 

Velkomst ved Formand for DSKF

 

Orientering fra centre og styrelse

- Klinisk Farmakologisk afd. ÅUH

- Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

- Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital,

  København

- Lægemiddelstyrelsen/IRF

 

Kl. 11.45

 

 

Klinisk Farmakologi i fremtiden (Stig Waldorff)

- Opfølgning på beslutninger fra årsmødet 2010

- Har vi en standard ydelse fælles for alle 3 centre,

  enquete

- Prognose for kliniske farmakologer de kommende

  5 – 10 år

- Plan for en revideret strategi for dansk klinisk

  farmakologi

 

Kl. 12.30

 

Frokost

Kl. 13.30

 

 

Kl. 13.50

 

 

Kl. 14.30

 

Kl. 14.50

 

 

 

 

 
Kl. 15.20

 

 

 

 

Kl. 15.40                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 17.40

Kl. 18.00

 

 

Kl. 19.00-23.00

Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and

gastrointestinal side effects. Michael Dall, MD, OUH

 

Genotyping and adverse effects.

Professor Munir Pirmohamed, Liverpool ,UK

 

Gesche Jürgens, MD, BBH

 

Projekt ”Optimed” Bispebjerg Hospital v.

Hanne Rolighed Christensen, MD, BBH

- Bivirkningsmanager” Thalia Blicher, MD og

  Anders Rune Lander, MD

- Medicinansvarlige sygeplejersker, Lene Reuther,

  MD, BBH

- Kliniske farmakologiske stuegange, Hanne eller

  Lene

 

Kaffe med hjemmebag

 

 

 

 

Frie Foredrag

15.40-16.00: Hjerne og GLP1, Michael Gejl Jensen

                     ÅUH

16.00-16.20: Oxidativt stress som basal

                     sygdomsmekanisme: from bench to bedside,

                     Henrik Enghusen Poulsen, overlæge,

                     professor, BBH

16.20-16.40: Pause

16.40-17.00: KOL og pulmonal hypertension –

                     update, Charlotte Uggerhøj Andersen, MD, ÅUH

17.00-17.20: ESBL projektet på Bispebjerg

                     Hospital, Stig Ejdrup Andersen,

                     Overlæge, PhD, BBH

17.20-17.40: The Pharmacogenomic Biobank of

                      the University of Southern Denmark,

                      Mette Marie Christensen, MD, OUH

Pause

Generalforsamling for DSKF
Der udsendes særskilt dagsorden til medlemmerne

 

Middag

 

 

Ønskes overnatning på egen regning kan dette bestilles på Tlf: 70270055, hvis der er ledige værelser

 

Der forventes en selvfinansiering på 500,- kr. per medlem (350,- kr. uden middag), som indbetales på selskabets konto i

Danske Bank

reg. nr. 1551 konto nr. 16628239.

 

Husk at angive hvem betalingen dækker!

 

Tilmelding via hjemmesiden til sekretaeren@dskf.org

Ønskes ikke middag bedes dette meddelt ved tilmelding og senest d. 1. april 2011. Ved senere afmelding af middag kan pengene ikke returneres.