Uddannelse / Ledige stillinger

Ledige stillinger

Uddannelsesstillinger: 

Der opslås ialt 12 introduktionsstillinger hvert år på landsplan, heraf 6 stillinger i hovedstaden, 4 i Aarhus og 2 i Odense. Endvidere opslås ialt 5 hoveduddannelsesstillinger, hvoraf der er 2 i hovedstaden, 2 i Aarhus og 1 i Odense.
 
 
 

Øvrige stillingsopslag:

 
 
Hermed søges efter en medarbejder til en nyoprettet deltidsstilling som koordinator for Dansk Pædiatrisk Medicinnetværk (DanPedMed). Stillingen udgør 1/6 del årsværk, svarende til gennemsnitligt 5-6 timer ugentligt.

DanPedMed er et nationalt netværk for forskere, der arbejder med forskning i medicin til børn. Stillingen er oprettet i samarbejde med Danske Regioner, Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS), og Dansk Klinisk Farmakologisk Selskab (DKFS).

DanPedMed et tæt knyttet til Danske Regioners ”Én Indgang”, der etablerer kontakt til medicinalindustri og andre interessenter, der ønsker at udføre forskning i medicin til børn i Danmark. Derudover samarbejder DanPedMed med det skandinaviske medicinnetværk NorPedMed.

Stillingen indeholder følgende arbejdsopgaver:
  • Koordineringsopgaver, der sikrer at netværket fungerer som en samlet enhed, herunder planlægning og facilitering af fagligt relevante møder og møder i styregruppen for DanPedMed (bestående af medlemmer fra DPS, DKFS og Danske Regioner).
  • Effektiv håndtering og koordinering af feasibilityhenvendelser fra industrien for den samlede gruppe af klinikere.
  • Have et overblik over samarbejdspartnere og sikre et overblik over feasibilities af de forsøg som køres i netværket.
  • Have et løbende fokus på optimale processer og systemer og stå for udarbejdelsen/vedligeholdelsen af input til en hjemmeside for netværket.
  • Være netværkets primære kontaktperson, som skal sikre at netværket fremstår som én interessent overfor diverse samarbejdspartnere
  • Sikre, at netværket kan holde en tæt relation til det nationale netværk ”Èn indgang for industrien til kliniske forsøg” samt sikre vidensdeling og samarbejde med relevante forskernetværk, herunder NorPedMed.

    Arbejdssted: Funktionen som national koordinator for DanPedMed retter sig mod hele Danmark. Stillingen knytter sig derfor ikke til én region, men vil ansættelsesmæssigt være forankret i den region hvor vedkommende, der rekrutteres, i forvejen er ansat.