Ressourcer / Rådgivning Region Syddanmark
Lægemiddelrådgivningen
besvarer kun spørgsmål fra
Sundhedspersonale.

Lægemiddelrådgivning Region Syddanmark

Lægemiddelinformationen ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital tilbyder udredning af kliniske lægemiddelproblemer (bivirkninger, interaktioner, graviditet, amning, kontraindikationer, præparatvalg). Formålet er vederlagsfrit at forsyne læger med problemorienteret lægemiddelinformation, som er neutral og evidensbaseret.
 
Denne service er et tilbud til klinisk arbejdende læger i såvel primær som sekundær sektoren i Region Syddanmark.
 
Afdelingen udgiver eksempler på spørgsmål fra lægemiddelrådgivningen i "Nyheder om Lægemidler" som udsendes til hele regionen. Du kan finde eksempler fra lægemiddelrådgivningen i højre kolonne:


Sertralin og spontan abort (september 2012)
 
Antipsykotika og forlænget QTc interval (november 2012)
 
Mundtørhed og valg af antidepressivum (februar 2013) 
 
Langtidsvirkende opioid og graviditet (maj 2013)
 
Hvor længe skal man vente med at køre bil efter behandling med morfin, tramadol eller oxycodon? (september 2013)
  
Simvastatin og graviditet (december 2013)
 
Xarelto (rivaroxaban) og kirurgi (maj 2014)
 
Antipsykotika og graviditet (september 2014)